Vår vision och vår affärsidé
IGE:s vision är att skapa en bättre arbetsmiljö för dem som dagligen använder rengöringsmedel. Vår affärsidé går ut på att erbjuda ett grundsortiment av funktionsriktiga produkter till så låga priser som möjligt

Vårt sortiment
Vi har utformat vårt sortiment utifrån bra funktion till ett lågt pris. Vi erbjuder produkter för grundläggande rengöring av olika områden. Sortimentet är koordinerat så att det är heltäckande och vi jobbar hårt för att våra produkter ska uppfylla de krav man ska kunna ställa på funktion utan att behöva betala för mycket.

Våra låga priser
Låga priser är IGE:s grundtanke och affärsidé. Grundtanken bakom alla IGE:s produkter är att låga priser ska ge bra, funktionella rengöringsmedel som alla ska kunna köpa. Vi strävar hela tiden efter att göra allt lite bättre, lite enklare, mer effektivt och alltid kostnadseffektivt.

En grönare vardag
Vi utvecklar efter funktionalitet med fokus på kostnadseffektivitet. Vi har en hög medvetenhet om att vi ska ha rengöringsmedel som belastar vår natur så lite som möjligt. Vi om någon har naturen i fokus, då vi bl.a.ligger granne med en lantgård och har naturen runt knuten. Vi ser att bra råvaror ger alla de fördelar vi strävar efter, vi får produkter som gör det de ska utan onödig och skadlig belastning på naturen.