BIOSOLV
Miljöanpassat rengörings och avfettningsmedel.
Baserat på rapsolja.
Produktblad Säkerhetsdatablad

IGENEX
Kraftfull petroliumbaserad kallavfettning för borttagning
av svårlöslig olja, tjära och asfalt på motorer, fordon och maskiner.

Produktblad Säkerhetsdatablad

IGESOLV
Microemulsion. Avfettning och rengöringsmedel som är extra
effektivt på salt, olja. Snabb verkningstid.
Produktblad Säkerhetsdatablad

IGETEX
Högkoncentrerat alkaliskt rengöringsmedel,
utmärkt för högtryckstvätt.
Produktblad Säkerhetsdatablad

PYROCLEAN
Kraftfullt högalkaliskt medel för rengöring av bl.a.
tankar från pyrogas.
Produktblad Säkerhetsdatablad

IGECID
Flytande syrarengöringsmedel för avlägsnande
av rost, rostränder, oxider m.m.
Produktblad Säkerhetsdatablad

IGEVASC
Starkt koncentrerat lågskummande grovrengöringsmedel för
manuell och maskinell rengöring.
Utmärkt för rengöring av sot och fett.
Produktblad Säkerhetsdatablad

NAVIKLEEN
Effektivt rengöringsmedel med avfettande egenskaper
som ger snabb avrinning.
Produktblad Säkerhetsdatablad

LBT
Kraftfullt fordonsrengöringsmedel avsett för tyngre fordon.
Lämpligt att använda året runt.
Produktblad Säkerhetsdatablad

LBT-Marine
Alkaliskt medel för för effektiv och snabb rengöring ombord på fartyg.
Produktblad Säkerhetsdatablad

TOPCLEAN
Högeffektiv grovtvål utan lösningsmedel baserad på vegetabiliska oljor.
Avlägsnar effektivt och skonsamt oljor, oljesmuts, tryckfärger o dyl.
Produktblad Säkerhetsdatablad

COCOSMICRO
Ett pH neutralt effektivt rengörings och avfettningsmedel.
Kan användas från lättare rengöring till tyngre avfettning.
Produktblad Säkerhetsdatablad